środa, 29 lipca 2009

Przykłady: streszczenie menedżerskie biznesplanu

Zanim omówię inne elementy biznesplanu, kontynuując wątek poświęcony streszczeniom menedżerskim, przedstawię jeden przykład (bardzo ogólny). Wykorzystam do tego nasz przykładowy portal czyli Wizaż.xyz.
Nie dysponuję w tej chwili żadnymi danymi na temat rynku, pozwolę sobie więc na fantazjowanie, a dla jasności skorzystam z układu w formie streszczenia z podtytułami.

Streszczenie menedżerskie

Wizja i misja
Wizaż.xyz ma wizję świata, w którym kobiety potrafią podkreślić swoje piękno. Misją firmy jest
stanie się najpopularniejszym w Polsce portalem o charakterze doradczo - informacyjnym dla kobiet.

Możliwości
Z analiz rynkowych wynika, że zapotrzebowanie na rzetelne informacje o kosmetykach stale rośnie, a rynek nie zaspokaja w pełni istniejących potrzeb. Te same dane wskazują, że przychody z reklam w portalach informacyjnych wzrastają co roku o 5 do 7 % przynosząc średnie dochody na poziomie 10 tysięcy miesięcznie. Szacuje się, że w ciągu dwóch / trzech lat kwota ta ulegnie podwojeniu.

Strategia marketingowa
Portal Wizaż.xyz stanie się rzetelnym informatorem o najnowszych trendach w kosmetyce i wizażu. Docelowa grupa odbiorców to kobiety w różnym wieku poszukujące przede wszystkim obiektywnych informacji. Baza informacji stworzona zostanie na podstawie niezależnych od reklamodawców analiz oraz na podstawie opinii użytkowników.
W celu rozpropagowania portalu Wizaż.xyz przeprowadzi agresywną kampanię marketingową opartą na marketingu wirusowym. Wraz z ustabilizowaniem pozycji portalu przeprowadzone zostaną akcje promocyjne wśród reklamodawców.

Strategia biznesowa
Swoją działalność firma Wizaż.xyz opiera na współpracy z gronem doświadczonych kosmetologów, finansistów i marketerów. W początkowym okresie wymagane będą duże nakłady na stworzenie i agresywną promocję portalu. Takie działania szybko ustabilizują pozycję firmy, dzięki czemu Wizaż.xyz zdobędzie znaczny udział w rynku reklam kosmetyków.

Cele finansowe
Dzięki takiemu modelowi działania Wizaż.xyz jest w stanie wypracować dochód już w roku 2009. W kolejnych latach dochody firmy powinny wzrastać o 10 - 15% rocznie.

wtorek, 28 lipca 2009

Biznesplan: streszczenie menedżerskie cz. II

Wrócę jeszcze na moment do kwestii ogólnych związanych z pisaniem streszczenia menedżerskiego. Mianowicie już na początku pisania biznesplanu pojawia się pytanie: w jakiej kolejności tworzyć poszczególne elementy?
Dotyczy ono również streszczenia. Logika podpowiada, że streszczenie jest opisem istniejącego już dokumentu i w rzeczywistości dobrze jest przygotować je na końcu, jeśli jednak masz bardzo dobry zarys biznesplanu i zgromadziłeś już wszystkie dane, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby streszczenie menedżerskie przygotować na początku.
Później zawsze możesz poddać je praktycznie dowolnej korekcie.

poniedziałek, 27 lipca 2009

Elementy biznesplanu: streszczenie menedżerskie

O ile napisanie biznesplanu samo w sobie jest sporym problemem, o tyle streszczenie menedżerskie to jeszcze większy problem. Dlaczego? Dlatego, że biznesplan powinien być skondensowanym opisem a streszczenie jest jeszcze bardziej skondensowanym opisem planu.
W streszczeniu menedżerskim chodzi o przedstawienie zarysu, ale uwaga: z konkretnymi informacjami, tego, co znajduje się w biznesplanie.

No dobrze, zapytacie, ale po co komu takie streszczenie?
Wyobraźcie sobie, że pracujecie w jakiejś instytucji finansowej i wpływają do was dziesiątki wniosków o dofinansowanie, każdy z załączonym biznesplanem. Czy będziecie w stanie wszystkie je przestudiować w należytym skupieniu? Zdecydowanie nie. Najpierw przejrzycie streszczenia.
I to właśnie sprawia, że streszczenie menedżerskie jest tak niezmiernie istotne. To haczyk, na który łapiecie uwagę czytelnika. Jeśli ze streszczenia nic nie wynika raczej trudno będzie o zainteresowanie treścią całego biznesplanu.
Już za chwilę przedstawię przykłady.

piątek, 24 lipca 2009

Przydatne w tworzeniu biznesplanu: zarządzanie przez jakość jako forma zarządzania

Zarządzanie jakością, czy też raczej zarządzanie przez jakość, w warunkach ostrej konkurencji, staje się niezbędną składową zarządzania przedsiębiorstwem.
Głównym celem zarządzania jakością jest stałe zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, doskonalenie jakości produktów i usług, podnoszenie jakości obsługi klienta poprzez jak najlepsze i najpełniejsze zaspakajanie jego potrzeb. Wszystkie te czynniki stają się decydujące w staraniach o rozwój i o przetrwanie firmy na rynku.
Jakościowe podejście do zarządzania opiera się na kilku składowych, którymi są:
- zaangażowanie całej organizacji (przedsiębiorstwa) w usprawnianie i doskonalenie procesów składających się na jej funkcjonowanie, to z kolei związane jest ze stałym podnoszeniem kwalifikacji i maksymalizacją efektywności działania,
- z powyższego wynika optymalizacja i synchronizacja procesów występujących w przedsiębiorstwie, a to z kolei wiąże się z odpowiednim, efektywnym zarządzaniem firmą i zasobami ludzkimi (podnoszenie kwalifikacji, systemy motywacyjne),
- poza tym konieczne jest utrzymanie ciągłości i konsekwencji działania, jedynie one są w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich powyższych mechanizmów i zagwarantować przedsiębiorstwu przewagę na rynku,
- zarządzanie przez jakość ma też na celu pozytywny, stymulujący wpływ na otoczenie, czyli korzyści nie tylko klienta, samej firmy czy jej właścicieli ale też pracowników, kontrahentów, w efekcie również społeczeństwa (tzw. odpowiedzialność społeczna) i środowiska.
Zarządzanie przez jakość jest swoistą kulturą działania, która opiera się na świadomości ( w tym samoświadomości), odpowiedzialności i dążeniu do doskonałości.

środa, 22 lipca 2009

Biznesplan a rachunkowość zarządcza

W przeciwieństwie do rachunkowości finansowej, czyli w dużym stopniu sformalizowanej sprawozdawczości na potrzeby odbiorców zewnętrznych, rachunkowość zarządcza koncentruje się na dostarczaniu odpowiednio przetworzonych informacji odbiorcom wewnętrznym – właścicielom i kierownictwu firmy. Jest niezastąpionym narzędziem wspomagającym zarządzanie, a wypracowane przez lata wzorce oceny kondycji firmy, dostarczają w znacznym stopniu skondensowanych i jednoznacznych informacji kosztowych i przychodowych. Dodatkowo jest ona narzędziem, które można dowolnie modelować, w zależności od bieżących potrzeb decyzyjnych, analitycznych czy kontrolnych.
Przedmiotem obu rodzajów rachunkowości są te same zdarzenia gospodarcze tyle tylko, że w rachunkowości zarządczej można je badać i analizować w dowolnym ujęciu i to nie tylko wartościowym. Rachunkowość finansowa dostarcza informacji historycznych tj. o zdarzeniach które miały miejsce a rachunkowość zarządcza, na bazie danych archiwalnych i przewidywań rynkowych, staje się doskonałym narzędziem planistycznym.
Zewnętrzne sprawozdania finansowe przedstawiają całościowy obraz firmy, sprawozdania wewnętrzne natomiast, można ukształtować tak, by przedstawiały wpływ na kondycję firmy wywierany przez poszczególne komórki organizacyjne (nawet pracowników), etapy produkcji, produkty, maszyny i urządzenia. Dodatkowo, dane te, mogą być przedstawiane w dowolnym ujęciu czasowym (godziny, dni , tygodnie).
Dzięki dużej elastyczności, rachunkowość zarządcza jest idealnym narzędziem informacyjnym, komunikacyjnym (wewnątrz przedsiębiorstwa) i motywacyjnym.

poniedziałek, 20 lipca 2009

Biznesplan a rachunkowość finansowa

Do czego służy rachunkowość finansowa?

Rachunkowość finansowa jest systemem gromadzącym i przetwarzającym informacje o zdarzeniach związanych z działalnością gospodarczą. Prowadzenie rachunkowości jest koniecznością, ale należy też mieć na uwadze jej znaczenie i przydatność w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Rachunkowości nie wymyślono na potrzeby rozliczeń podatkowych, wyewoluowała jako narzędzie dostarczające informacji o posiadanym majątku, przychodach i kosztach działalności oraz oczywiście dochodach osiąganych w wyniku jej prowadzenia.
Z czasem, reguły księgowania i przedstawiania zdarzeń gospodarczych, zostały w znacznym stopniu sformalizowane. Dzięki temu, rachunkowość jest podstawowym źródłem danych o firmie w jej kontaktach z otoczeniem tj. kontrahentami, bankami, inwestorami i instytucjami państwowymi.
Z powyższego wynikają dwie podstawowe funkcje rachunkowości:
- funkcja informacyjno – sprawozdawcza : odpowiednio uszeregowane i przetworzone dane są odzwierciedleniem zdarzeń w wymiernej, liczbowej postaci,
- funkcja analityczno – kontrolna: przetransformowane i sprowadzone do wspólnego mianownika informacje łatwo wykorzystać w procesach decyzyjnych, w analizie, kontroli i planowaniu (łatwo dostępne dane historyczne).
W kolejnych artykułach przedstawię pokrótce zagadnienia związane z rachunkowością finansową. Mówiąc o rachunkowości finansowej mam na myśli zasady prowadzenia ksiąg handlowych, czyli pełną formę rachunkowości. Ewidencje uproszczone omówię później w serii artykułów dotyczących form opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że o ile tego typu ewidencje są w zupełności wystarczające dla potrzeb podatkowych, o tyle w przypadku kontaktów z bankami, inwestorami czy kontrahentami pojawia się zazwyczaj konieczność przetransformowania i opracowania danych zgodnie ze standardami pełnej ewidencji księgowej.